Ο ετήσιος απολογισμός δράσεων της Ομάδας Εθελοντικής Δράσης Χίου “ΟΜΙΚΡΟΝ” για το 2022

Μία αναδρομή απο τις δράσεις της ομάδας το 2022. Σε εξέλιξη είναι το πιλοτικό πρόγραμμα της προδιαγεγραμμένης καύσης στη Χίο ,το οποίο φιλοδοξούμε να αποτελέσει στο μέλλον νόμο του κράτους. Αυτό θα είναι ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια των αρχών για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Το καλοκαίρι του 2018 ιδρύθηκε παράρτημα της ομάδας στην ΒΔ Χίο με κέντρο την Βολισσό και μαζί τα χωριά Πιραμά και Νενητούρια. Συνεχίσαμε την άνοιξη του 2022 μετά απο αίτημα των κατοίκων των Καρδαμύλων νέο παράρτημα. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο πληθυσμός και να συμμετέχει σε δράσεις περιβαλλοντικές με κατάλληλη εκπαίδευση προς γενικότερο όφελος του νησιού μας. Παράλληλα προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τις υλικοτεχνικές υποδομές μας για καλύτερα αποτελέσματα.