Στη Χίο εφαρμόζουμε πιλοτικά μία καινοτόμο μέθοδο για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών…