Διήμερης εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

Στα πλαίσια διήμερης εκπαίδευσης 23 και 24 .05.2023 με θέμα τον τομέα των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της ομάδας μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εταιρία DroneXperts και ειδικότερα τον εκπαιδευτή κ. Ν. Τσούμα για τις πολύτιμες γνώσεις ,την εμπειρία και την βοήθεια που προσέφερε στα μέλη μας. Επίσης ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς τον Kostas Moundros – POINT TWINS Apartments – και τον George Skiriotis Vodafone Greece για την συμβολή τους στην υλοποίηση της εκπαίδευσης.