ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου ΟΜΙΚΡΟΝ είναι εγκατεστημένη στο κτιριακό συγκρότημα των παλαιών Δημοτικών Σφαγείων της Χίου, επί της Περιφερειακής Οδού Χίου Βροντάδου. Οι χώροι έχουν επισκευαστεί και διαμορφωθεί κατάλληλα, με εθελοντική εργασία από τα μέλη μας, προκειμένου να φιλοξενούν με λειτουργικότητα και ασφάλεια τόσο τα οχήματα και τον εξοπλισμό όσο και τις διοικητικές υποδομές της Ομάδας.

Στο συγκρότημα λειτουργούν:

  • Χώρος γραφείων και συνεδριάσεων του Δ.Σ.
  • Χώρος εκπαίδευσης – σεμιναρίων με οπτικοακουστικά μέσα παρουσιάσεων
  • Χώροι στάθμευσης οχημάτων
  • Εξοπλισμένο συνεργείο με δυνατότητα συντήρησης οχημάτων και εγκαταστάσεων 
  • Μετεωρολογικός σταθμός
  • Σταθμός επικοινωνιών
  • Αποθήκες
  • Φυτώριο