ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου συνδράμουμε στην κατάσβεση διαθέτοντας ανθρώπινο δυναμικό, οχήματα και εξοπλισμό.  Τα μέλη της Ομάδας που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης είναι πλήρως εκπαιδευμένα, ώστε να παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια στο πεδίο της πυρκαγιάς. Επιπλέον, διαθέτουν όλα τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα δίνοντας προτεραιότητα στη ασφάλειά τους.

Η Ομάδα διαθέτει τέσσερα οχήματα με πυροσβεστικό εξοπλισμό, δύο οχήματα υποστήριξης καθώς και επαρκή και σύγχρονο βοηθητικό εξοπλισμό.