Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης ΟΜΙΚΡΟΝ διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια.

Η σύνθεση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος    Ροδάκης Γιώργος

Αντιπρόεδρος    Νικήτας Σίμος

Γραμματέας    Περιστέρης Γιώργος

Ταμίας    Βαγιανός  Νίκος

Έφορος Υλικών    Γδύσης Νίκος