ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέλη της Ομάδας πραγματοποιούν περιπολίες πυροφύλαξης καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο στην περιοχή ευθύνης της, προσπαθώντας να αποτρέψουν την έναρξη πιθανής πυρκαγιάς. Επίσης, η Ομάδα συμβάλει στη λειτουργία Πυροφυλακίου καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των ωρών δασοπαρατήρησης. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, με σύγχρονα μέσα επικοινωνιών ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες και φυσικά εάν είναι εφικτό, επεμβαίνει άμεσα επί τόπου με δικά της πυροσβεστικά μέσα, προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά στο ξεκίνημά της.