ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Σε περίπτωση πλημμύρας και εφόσον ζητηθεί η συνδρομή της Ομάδας μας, παρέχουμε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό για άντληση υδάτων κτλ. Επίσης, σε περιπτώσεις αγνοουμένων, παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια για την ανεύρεσή τους.