Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – “ΟΜΙΚΡΟΝ”, ιδρύθηκε το 1999 στο Βροντάδο της Χίου, αρχικά σαν άτυπη ομάδα με την επωνυμία Ομάδα Εθελοντών Δασοπροστασίας Δήμου Ομηρούπολης, με σκοπό την προστασία και αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και την κοινωνική αλληλεγγύη. Η Ομάδα από τότε συμμετέχει ανελλιπώς στο σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας του νησιού πραγματοποιώντας  καθημερινές περιπολίες και πυροφυλάξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εκτός αντιπυρικής περιόδου πραγματοποιεί δενδροφυτεύσεις, εργασίες διαχείρισης και καθαρισμού δασικών περιοχών. Επίσης διοργανώνει και συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές.

 • Το 2008 η ομάδα εξελίσσεται σε Μη Κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. και αναβαθμίζει τη λειτουργία της τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και στη δράση της διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε εκπαιδεύσεις και δράσεις διαχείρισης δασικών περιοχών.
 • Το 2012 ξεκινά ένα φιλόδοξο σχέδιο, πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, της δημιουργίας και συντήρησης στεγασμένων αντιπυρικών λωρίδων το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα.
 • Το 2013 τα μέλη της εκπαιδεύονται από αξιωματικούς της 6ης ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδας στη Δασοπυρόσβεση. Επίσης μέλη της ομάδας υποστηρίζουν και συμμετέχουν στο κλιμάκιο ενημέρωσης του πληθυσμού σχετικά με την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές.
 • Το 2014 τα πρώτα μέλη της ομάδας εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται για δράσεις Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης βάση των απαιτήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τόσο η εκπαίδευση όσο και οι Πιστοποιήσεις συνεχίζονται μέχρι σήμερα καλύπτοντας την πλειοψηφία των μελών της ομάδας.
 • Το 2017 ξεκινά μια συνεργασία με το Δρα. Μιλτιάδη Αθανασίου, Περιβαλλοντολόγο, Ειδικό στις Δασικές Πυρκαγιές, ο οποίος εκπαιδεύει και ενημερώνει τα μέλη της ομάδας σε ετήσια βάση. Παράλληλα σχεδιάζονται δράσεις σχετικές με την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Η συνεργασία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
 • Το 2018 αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας της βορειοδυτικής Χίου, ιδρύεται παράρτημα στην Αμανή με βάσεις στη Βολισσό, τα Νενητούρια και την Πυραμά, εκπαιδεύονται τα νέα μέλη τα οποία και πιστοποιούνται από τη ΓΓΠΠ και παραχωρούνται δύο πυροσβεστικά οχήματα τύπου Α για της ανάγκες της περιοχής.
 • Tο 2021 ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα της προδιαγεγραμμένης καύσης σε συνεργασία με το WWF HELLAS, το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) και τον Δρ Μ. Αθανασίου.

 • Το 2022 μετά από αίτημα των κατοίκων των Καρδαμύλων, ιδρύεται παράρτημα της Ομάδας στην ΒΑ Χίο.

Σήμερα η Ομάδα με την εμπειρία και τη γνώση 22 και πλέον χρόνων παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο τρίπτυχο πρόληψη – αντιμετώπιση – αποκατάσταση.

 • Επεκτείνει το δίκτυο στεγασμένων αντιπυρικών λωρίδων ενώ ταυτόχρονα συντηρεί το υπάρχον.
 • Συμμετέχει στις ενημερώσεις πληθυσμού στελεχώνονται το κλιμάκιο των φορέων που συστήνεται για το σκοπό αυτό.
 • Διατηρεί αξιόμαχο εξοπλισμό που σε συνδυασμό με τα έμπειρα και εκπαιδευμένα μέλη του τομέα Πολιτικής Προστασίας, συνεπικουρεί τις αρχές στα συμβάντα που καλείται.
 • Συμμετέχει σε πρόγραμμα πειραματικών καύσεων σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.
 • Υλοποιεί πειραματικά τα αποτελέσματα του Mediterranean Mosaic Project σχετικά με την παραγωγή και φύτευση δενδρυλλίων .
 • Συμμετέχει σαν παρατηρητής στο ερευνητικό πρόγραμμα PREVAIL για την πρόληψη μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Η Ομάδα ΟΜΙΚΡΟΝ έχει αναγνωριστεί για την πολυετή και συνεπή εθελοντική δράση της. Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Αιγαίου, το Δήμο Ομηρούπολης, το Δήμο Χίου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου καθώς και από πολλούς άλλους φορείς με τους οποίους κατά καιρούς συνεργάστηκε.

Η Ομάδα σήμερα αποτελείται από 90 ενεργά μέλη η πλειοψηφία των οποίων είναι πιστοποιημένα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε θέματα Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης.

Η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου ΟΜΙΚΡΟΝ εδρεύει στην Περιφερειακή Οδό Χίου – Βροντάδου, θέση Κοφινάς, έχει Παράρτημα στη Βορειοδυτική Χίο και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με αριθμό 3/2009.