Προδιαγεγραμμένη καύση

Προδιαγεγραμμένη καύση: Πιλοτική εφαρμογή για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

Γράφει ο Ηλίας Τζηρίτης, υπεύθυνος δράσεων για δασικές πυρκαγιές, WWF Ελλάς