Η ΟΜΙΚΡΟΝ στην πυρκαγιά στις Αμάδες

Η ομάδα συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στις Αμάδες την 26 και 27.02.22 παρέχοντας συνδρομή στην Π.Υ Χίου με 3 οχήματα και 12 μέλη συνολικά.