Φροντίδα δέντρων και προστασία της φύσης στο περιαστικό δάσος Κλειδούς-Ρεστά

Μετά από υπόδειξη και με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δασών Χίου η ομάδα σήμερα ολοκλήρωσε ένα τμήμα της διαδρομής από Αγ Δημήτρη Φαγάνο προς Τρυπατέ το οποίο είχε ξεκινήσει από πέρσι τον χειμώνα με σκοπό την αποκλάδωση και την απομάκρυνση των κλαδιών εκατέρωθεν του δρόμου , δίνοντας την ευκαιρία στα δέντρα να αναπτυχθούν γρηγορότερα αλλά και διευκολύνοντας την διέλευση μεγάλων πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση ανάγκης. Συνεχίζουμε τις εργασίες πρόληψης